מוסף מיגון וביטחון פורסם בישראל היום, ינואר 2013 בהפקת סטדויו אבישיד